>>>PODGLĄD STANU KOLEJKI<<<

Internetowa rejestracja do kolejki

Aby zarejestrować się do kolejki należy wybrać interesującą nas usługę, następnie wybrać dogodną datę oraz godzinę, podać swoje imię, nazwisko i adres email. W celu zatwierdzenia formularza rezerwacyjnego należy zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wcisnąć przycisk. dalej. Na wskazany w formularzu adres poczty zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia zgłoszenia.W umówionym terminie (przed wybraną godziną) wpisz KOD w bileterze i pobierz bilet tradycyjny z systemu kolejkowego. Czekaj na wywołanie przez pracownika.

  • rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja

  • elektroniczna rejestracja kolejki pozwala na umówienie wizyty w Wydziale Komunikacji z maksymalnie 30 dniowym wyprzedzeniem

  • w dniu wizyty w Wydziale Komunikacji, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując kod na monitorze dotykowym biletera

  • nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji

  • spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością pobrania bieżącego biletu do kolejki w celu załatwienia sprawy

  • zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy

  • jeśli nie mogą Państwo wybrać daty z kalendarza oznacza to, że na dany dzień nie ma już wolnych miejsc w systemie elektronicznej rejestracji do kolejki.

  • brak miejsc w systemie elektronicznej rejestracji kolejki nie oznacza braku miejsc w danym dniu w kolejce tradycyjnej obsługiwanej przez bileter w Wydziale Komunikacji.

Rejestracja pojazdów

rejestracja stała i czasowa (tablice czasowe),
przerejestrowanie pojazdu,
zmiany rodzaju, zmiany konstrukcyjne,
wymiana dowodu, wtórnik dowodu,

 
 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji w kolejce oraz na otrzymywanie na (podany w formularzu) adres e-mail oraz numer telefonu, informacji dotyczącej niniejszej rezerwacji.
A także, że zapoznałem się z treścią klauzuli RODO dostępnej >>tutaj<<