>>>PODGLĄD STANU KOLEJKI<<<

Internetowa rejestracja do kolejki

Aby zarejestrować się do kolejki należy wybrać dogodną datę oraz godzinę, podać swoje imię, nazwisko, telefon i adres email. W celu zatwierdzenia formularza rezerwacyjnego należy zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wcisnąć przycisk dalej. Na wskazany w formularzu adres poczty zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia zgłoszenia.

Dopiero po potwierdzeniu przesłanego linka system rejestruje wizytę. W przypadku braku takiego potwierdzenia ze strony interesanta system po godzinie anuluje zapis o wizycie.  • w przypadku rezerwacji wizyty w czyimś imieniu należy podać imię i nazwisko osoby będącej właścicielem pojazdu zgłaszanego do rejestracji (w przypadku niezgodności nazwisk osoba nie będzie obsłużona),

  • rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja,

  • elektroniczna rejestracja kolejki pozwala na umówienie wizyty w Wydziale Komunikacji i Dróg z maksymalnie 14 dniowym wyprzedzeniem,

  • prosimy o zgłaszanie się przynajmniej 5 minut przed wybranym terminem,

  • spóźnienie się jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością wybrania wizyty w następnym terminie,

  • zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy (w jednym dniu maksymalnie 3 sprawy),

  • jeśli nie mogą Państwo wybrać daty z kalendarza oznacza to, że na dany dzień nie ma już wolnych miejsc w systemie elektronicznej rejestracji do kolejki.

Rejestracja pojazdów

rejestracja stała i czasowa (tablice czasowe),
przerejestrowanie pojazdu,
zmiany rodzaju, zmiany konstrukcyjne,
wymiana dowodu, wtórnik dowodu,

 
 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji w kolejce oraz na otrzymywanie na (podany w formularzu) adres e-mail oraz numer telefonu, informacji dotyczącej niniejszej rezerwacji.
A także, że zapoznałem się z treścią klauzuli RODO dostępnej >>tutaj<<
 
Obecna godzina to 2023-06-04 (Sun) 02:58:27